Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Строк на пред’явлення вимог до поручителя повинен обраховуватися, окремо щодо кожного з платежів.

Верховний суд України в Постанові від 17 вересня 2014 року в справі №6-53цс14 дійшов до висновку, що шестимісячний строк на пред’явлення вимог до поручителя про повернення боргу за періодичними платежами повинен обраховуватися, окремо щодо кожного з таких платежів.
Вказаним рішенням Верховний суд України підтвердив правильність практики судів, які відмовляли банкам у стягненні боргів з поручителів, у тих випадках, якщо основний позичальник не сплачував бору протягом тривалого строку. Тепер у поручителів з’явився перевірений спосіб добитися суттєвого зменшення суми стягнення, за рахунок платежів строк прострочення яких більше 6 місяців.
Суд у постанові вказав, що у разі неналежного виконання боржником зобов’язань за кредитним договором шестимісячний строк пред’явлення кредитором вимог до поручителя про повернення боргових сум, погашення яких згідно з умовами договору визначено періодичними платежами, повинен обчислюватися з моменту настання строку погашення кожного чергового платежу.
У разі пред’явлення банком вимог до поручителя більше ніж через шість місяців після настання строку для виконання відповідної частини основного зобов’язання порука припиняється в частині певних щомісячних зобов’язань щодо повернення грошових коштів поза межами цього строку.
Разом із тим правовідносини поруки за договором не можна вважати припиненими в іншій частині, яка стосується відповідальності поручителя за невиконання боржником окремих зобов’язань за кредитним договором про погашення кредиту до збігу шестимісячного строку.
Суд дійшов до висновку про те, що вимогу до поручителя про виконання ним солідарного з боржником зобов’язання за договором повинно бути пред’явлено в судовому порядку в межах строку дії поруки, тобто протягом шести місяців з моменту настання строку погашення чергового платежу за основним зобов’язанням.